Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1       Az adatkezelési tájékoztató célja.

2       Az Adatkezelő adatai

2.1    Az Adatkezelő cégadatai

2.2    Az Adatkezelő elérhetőségei

3       Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok.

3.1    Regisztrációs során megadandó személyes adatok.

3.2    Online rendeléshez kapcsolódó adatok.

3.3    Adatkezelő toborzási, munkaerőhiány betöltése céljával kapcsolatos adatkezelés.

3.4    Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolat

3.5    Adatkezelő panaszkezelési célú adattárolása.

3.6    Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése céljából történő adatkezelés.

3.7    Hírlevélhez kapcsolódó adatok.

3.8    Technikai adatok.

3.9    Böngésző Süti – Cookie.

3.3.1 A sütik feladata.

3.3.2 Munkamenet sütik – session cookie.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie.

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége.

4       Az adatkezelés célja, módja és jogalapja.

4.1    Általános adatkezelési irányelvek.

4.2    Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok.

5       Az adatok tárolása és biztonsága.

5.1    Az adatok fizikai tárolási helyei

5.2    Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága.

6       Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre.

7       Érintett jogai

7.1    Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

7.2    Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

7.3    Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

7.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

7.5    Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

7.6    Tiltakozás joga (21. cikk)

7.7    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

7.8    Visszavonás joga.

7.9    Jogorvoslati lehetőségek.

7.10       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége.

8       Egyéb rendelkezések.

 

 

 

 

1       Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Debi Kft mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a http://debikft.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

 

 

2       Az Adatkezelő adatai

 

2.1      Az Adatkezelő cégadatai

 

Név: DEBI Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 260.

Cégjegyzékszám: 01 09 717037

Adószám: 13065762243

Központi telefonszám: +36 (1) 277 8930

Központi e-mail: szerelveny@debikft.hu

 

2.2      Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

Cím: II. Rákóczi F. út 260

Telefonszám: +36 (1) 277 8930

E-mail: szerelveny@debikft.hu

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

 

 

 

 

3       Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1      Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztráció során az Érintett a következő adatokat szükséges megadni: Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév (nem kötelező), Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám, E-mail cím, Rendelés jegyzetek (nem kötelező), Jelszó

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható

Az adatkezelés célja: A regisztráció kényelmi szolgáltatás az érintettek számára, így a megadott adatok tárolásával a megrendelés folyamata gyorsabb (pl. az érintett adatait egy következő vásárláskor nem kell ismét megadni). A vásárlás nincs regisztrációhoz kötve.

Honlapon történő regisztráció, felhasználói profil létrehozása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

 

3.2      Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Rendelés történhet regisztráció nélkül is, az Érintett a következő adatokat szükséges megadni: Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév (nem kötelező), Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám, E-mail cím, Számlázási adatok, Átvétel típusa, Rendelés jegyzetek (nem kötelező), Jelszó

Az adatkezelés jogalapja:  Adatkezelő és az Érintett (vásárló) közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Az adatkezelés célja: Adatkezelő termékei Érintett általi megrendelésének teljesítése, az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi körülmény: a honlapon az Érintett általi regisztráció, felhasználói fiókba belépés, megrendelés, Érintett fogyasztói igényeinek érvényesítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az kezelt adatok: Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév (nem kötelező), Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám, E-mail cím, Rendelés jegyzetek (nem kötelező), Jelszó,

Érintett fogyasztói jogainak érvényesítése esetén kezelt adatok:

Elállás, jótállási igény vagy felmondás egyedi azonosítószáma; Elállás, jótállási igény, vagy felmondás előterjesztésének helye és ideje; Elállás, jótállási igény vagy felmondás előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Elállás, jótállási igény vagy felmondás tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Elállásra, jótállási igényre vagy felmondásra adott válasz; Termék lényeges adatai (méret, cikkszám, ár, megnevezés, mennyiség); Érintett neve; Érintett címe; Érintett telefonszáma; Számlaszám; Szállítólevél száma; Rendelésszám

 

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Szolgáltatás teljes időtartama és azt követő fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje: 5 év

3.3      Adatkezelő toborzási, munkaerőhiány betöltése céljával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja:  Adatkezelő és az Érintett (vásárló) közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], a hozzájárulás bármikor visszavonható

Az adatkezelés célja: Adatkezelő munkerőhiány miatti toborzás, elutasítás esetén is a pályázat megtartásra kerül jövőbeni ajánlatok megkeresése céljából, illetve az Adatkezelő kaphat pályázatokat meghírdetett állásajánlat hiányában is

Az kezelt adatok: Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma; Érintett fizetési igénye; valamint az Érintett által a pályázathoz csatolt egyéb adatok

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Ha a meghirdetett állást betöltötték, a beérkezett önéletrajzok törlésre kerülnek, mivel az adatkezelés célja teljesült. Azonban az állás betöltése után potenciálisan előfordulhat diszkriminációval kapcsolatos panasz. Ilyen panaszok ellen, a jelentkezők adatait bizonyítékként felhasználhatjuk. A törvényi határidő hátrányos megkülönböztetés kapcsán indult eljárásnál 3 év. Ezért az önéletrajzokat, ebből a célból további, 3 évig érdekünkben áll tárolni.

3.4      Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolat

Az adatkezelés jogalapja:  Adatkezelő és az Érintett (vásárló) közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], a hozzájárulás bármikor visszavonható

Az adatkezelés célja: Érintett érdeklődésével kapcsolatos információk biztosítása

Az kezelt adatok: Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma;

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett felé, a kapcsolat teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év

 

 

3.5      Adatkezelő panaszkezelési célú adattárolása

Az adatkezelés jogalapja:  Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont], a hozzájárulás bármikor visszavonható

Az adatkezelés célja: Érintett részéről történő panasz adatainak feldolgozása

Az kezelt adatok: Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma;

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát  az Adatkezelő öt évig [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés] köteles megőrizni

 

3.6      Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése céljából történő adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja:  Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont],

Az adatkezelés célja: Adakezelőre bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítése

Az kezelt adatok: Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma;

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az Adatkezelő termékeinek értékesítésével szorosan összefüggően a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, így az Adatkezelő bizonylatmegőrzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos személyes adatokat nyolc évig köteles megőrizni [Sztv. 169. § (2) bekezdés]

3.7      Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja:  Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],

Az adatkezelés célja: Akciók és egyedi ajánlatok kiküldése érdeklődő Érintettek számára

Az kezelt adatok: E-mail cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

3.8      Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszovonható az oldal működése szempontjából nem szükséges sütikre vonatkozóan erről későbbi 3.9-es fejezet ad tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: Az Érintett azonosítására, böngészési beállításaira vonatkozó infromációk összegyűjtése  segítségével az Adatkezelő szolgáltatásait az Érintett igényeihez igazíthatja

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az oldal egyes elemei és kényelmi szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek

Az adatkezelésben kezelt adatok: Részletesen a 3.9-es fejezetben

 

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Visszavonásig vagy a 3.9-es fejezetben tárgyalt ideig

3.9      Böngésző Süti – Cookie

3.3.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

 

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása alapján, miután tájékoztatót elfogadta

Az adatkezelés célja: A böngészési élmény javítása és gyorsítása, bizonyos sütik alkalmazása nélkül a honlapon történő navigáció közben megeshet, hogy többször be kell állítani valamit, amit egy előző oldalon már megtettünk. Ezen adatokat a sütik tárolják és ezzel gyorsítanak az élményen.

Az kezelt adatok: User ID, Session ID, eszköz ID, életkor, dátum és időpont. helyzeti adatok böngésző alapján, IP cím, böngésző adatai

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Táblázatban összefoglalt ideig

 

3.3.2 Munkamenet sütik – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az alábbi táblázat foglalja össze a honlapunk által használt sütiket.

 

NévTípusLejárat
JCS_INENREFFeltétlenül szükségesBöngészés vége,
JCS_INENTIMFeltétlenül szükségesBöngészés vége,
PHPSESSIDFeltétlenül szükségesBöngészés vége,
SJECT1810IsmeretlenBöngészés vége,
_wpss_h_WP spamshield, funkció és teljesítményBöngészés vége,
_wpss_p_ WP spamshield, funkció és teljesítményBöngészés vége,
ckon1810 IsmeretlenBöngészés vége,
cookie_notice_accepted Munkamenet süti30 nap,
woocommerce_cart_hash Munkamenet sütiBöngészés vége,
woocommerce_items_in_cart Munkamenet sütiBöngészés vége,
wp_commerce_session_* Munkamenet süti2 nap,
wordpress_* Munkamenet sütiBöngészés vége,
wordpress_logged_in_* Munkamenet sütiBöngészés vége,
wordpress_test_cookie Munkamenet sütiBöngészés vége,

 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.3.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

4       Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1      Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

 

4.2      Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
  • történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
  • rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • év CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ( Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

5       Az adatok tárolása és biztonsága

5.1      Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Debi Kft telephelyeRákóczi út 260
Brill Life Média KftBudapest Bécsi út 85

 

5.2      Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

 

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,
 • fizikai biztonsági,
 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

 

 

 

 

6       Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

 

7       Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1      Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

7.2      Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3      Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4      Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5      Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6      Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8      Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9      Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ha ezek megkeresések eredménytelenek ez esetben az Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8        Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.